Avdelningar

Verksamheten i Hvitfeldts Scoutkår KFUM är uppdelad i fyra avdelningar beroende på vilken årskurs man går i. Årskurs 2 till 3 så är man Spårarscout, 4 till 5 Upptäckarscout, 6 till 8 Äventyrarscout och årskurs 9 till och med det året man fyller 18 så är man Utmanarscout. Avslutningsvis blir man Roverscout tills man är 26 och därefter blir man antingen ledare eller fortsätter men då utan programmaterial.

Spårare ι Upptäckare ι Äventyrare ι Utmanare ι Rover ι Bli scout