Spårare (8-9 år)

En spårarscout går i årskurs 2 och 3 i grundskolan.

När en är spårarscout arbetar en med att lära sig grunderna inom scouting. Vi testar på massa nya saker som kommer att utvecklas i framtiden. Exempelvis knopar, eldar, djurspår och samarbete. I spårarscouterna arbetar vi mycket med ”Learning by Doing”, något som ligger i centrum hos scouterna. Vi arbetar mycket med att arbeta och leka i grupp då vi lägger stor fokus på samarbete.

Foto 2014-09-22 19 17 53 20140505-231234.jpg

En informationsfilm om Spårarscouter: Jag är spårarscout!

Just nu är Spåraravdelningen full, men gör gärna en intresseanmälan här på hemsidan under fliken ”Bli scout” så kontaktar vi er då det finns plats.


Dokument som har delats ut under terminen:

Övriga dokument(ex. anhörighetslapp), som är nyttiga, kan hittas under fliken information.

Dokument som är menade för just Spårarscouter(lägerinbjudningar o. dyl.) finns här


Kommande aktiviteter:

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4