Kårledning

Styrelsen i Hvitfeldts Scoutkår KFUM består utav sju ledamöter. Styrelsen är det beslutande organet i Hvitfeldts Scoutkår KFUM. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden och runt mars varje år så har vi ett årsmöte.

Styrelsen 2020
Ordförande: Johannes Varosy
Vice Ordförande: Dick Gustafsson
Sekreterare: Ingela ”Lalla” Strålman
Kassör: Mikael Lindén
Övrig kårfunktionär: Lisbeth ”Libbe” Wiss

Utmanar- och RS-representant: ledamot utses av utmanarna inför varje möte
Bockuddenrepresentant: ledamot utses av Bockuddengruppen inför varje möte

Övriga förtroendevalda utsedda av årsmötet
Valberedning: Lina Wallin & Malin Hjort
Revisorer: Emil Wallin & Hanne Frykhagen
Revisorsuppleant: Malin Hjort