Upptäckare (10-11 år)

Upptäckare är man då man går i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Vi jobbar med att utveckla de baskunskaperna barnen lärt sig under sina två första år i Spårarna. Vi möter nya utmaningar och fokuserar mycket på att samarbeta i mindre grupper och börja ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Vi lär oss genom att utföra övningarna i sitt rätta sammanhang, t.ex. genom att göra upp eld för att vi skall laga mat utomhus eller lära oss rätt knopar så vi kan hissa flaggan på morgonsamlingen på lägret.

En informationsfilm om Upptäckarscouter: Jag är Upptäckarscout

 


Dokument som har delats ut under terminen:

Övriga dokument(ex. anhörighetslapp), som är nyttiga, kan hittas under fliken information.

Dokument som är menade för just Upptäckarscouter(lägerinbjudningar o. dyl.) finns här


Kommande aktiviteter:

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4