Hvitfeldts Scoutkår kallar till årsmöte

Den 11 mars kl 18:30 är det dags för oss att ha årsmöte igen! Mötet kommer att hållas hemma hos Lisbeth ”Libbe” Wiss på Kvarnhjulsvägen 4 i Sävedalen.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars och ska mailas antingen till Johannes Varosy (johannes.varosy@gmail.com) eller Ingela ”Lalla” Strålman (ingela.stralman@comhem.se).

Dagordning för mötet finns att hitta här:

HVITFELDTS SCOUTKÅR kallar till ÅRSMÖTE onsdagen den 11 mars 2020