Upptäckare (10-11 år)

Upptäckare är man då man går i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Upptäckarna har sina möten en gång i veckan på tisdagar kl 18.30 till 20.00 i vår lokal. Vi jobbar med att utveckla de baskunskaperna barnen lärt sig under sina två första år i Spårarna. Vi möter nya utmaningar och fokuserar mycket på att samarbeta i mindre grupper och börja ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Vi lär oss genom att utföra övningarna i sitt rätta sammanhang, t.ex. genom att göra upp eld för att vi skall laga mat utomhus eller lära oss rätt knopar så vi kan hissa flaggan på morgonsamlingen på lägret.

Vi som är ledare för Upptäckarna heter Hanne Frykhagen, Thea Täckholm och Johannes Varosy.

Vid frågor kontakta Johannes (johannes@hvitfeldt.se).

En informationsfilm om Upptäckarscouter: Jag är Upptäckarscout

Just nu är Upptäckaravdelningen full, men gör gärna en intresseanmälan här på hemsidan under fliken ”Bli scout” så kontaktar vi er då det finns plats.


Dokument som har delats ut under terminen:

Terminsstart VT18 – Upptäckare VT-18

Terminsprogram – VT-18 – Upptäckare

Övriga dokument(ex. anhörighetslapp), som är nyttiga, kan hittas under fliken information.

Dokument som är menade för just Upptäckarscouter(lägerinbjudningar o. dyl.) finns här


Kommande aktiviteter:

  • 20180227 18:30Epic Adventure!
  • 20180306 18:30Sjukvård
  • 20180310 09:00Vårröj
AEC v1.0.4