Upptäckare (10-11 år)

Upptäckare är man då man går i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Upptäckarna har sina möten en gång varannan vecka på onsdagar kl 18.30 till 20.00 i vår lokal. Mötena sker gemensamt med de lite äldre scouterna på Äventyrarna. Vi jobbar med att utveckla de baskunskaperna barnen lärt sig under sina två första år i Spårarna. Vi möter nya utmaningar och fokuserar mycket på att samarbeta i mindre grupper och börja ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Vi lär oss genom att utföra övningarna i sitt rätta sammanhang, t.ex. genom att göra upp eld för att vi skall laga mat utomhus eller lära oss rätt knopar så vi kan hissa flaggan på morgonsamlingen på lägret.

Vi som är ledare för Upptäckarna heter Malin Hjort, Johannes Varosy och Cecilia Rydberg.
Vid frågor kontakta Malin (malin@hvitfeldt.se).

En informationsfilm om Upptäckarscouter: Jag är Upptäckarscout

Just nu är Upptäckaravdelningen full, men gör gärna en intresseanmälan här på hemsidan under fliken ”Bli scout” så kontaktar vi er då det finns plats.


Dokument som har delats ut under terminen:

Övriga dokument(ex. anhörighetslapp), som är nyttiga, kan hittas under fliken information.

Dokument som är menade för just Upptäckarscouter(lägerinbjudningar o. dyl.) finns här


Kommande aktiviteter:

  • Inga kommande händelser
AEC v1.0.4