Scoutuppgifter

Här kan scouten uppdatera sina personuppgifter, direkt på kårens hemsida. När ni trycker på skicka så skickas uppgifterna till kårens medlemsregistrerare.

tillbaka till medlemsinformation

* Sedan höstterminen 2012 så har vi bytt medlemsregister till ett som är gemensamt för alla scouter i Sverige. Detta innebär att vi måste registrera de fyra sista siffrorna i personnummret.