Kallelse till årsmöte – uppdaterad!

Det har blivit en justering ang. tiden för kårens årsmöte. Det som gäller är:
Söndagen den 20 mars 2016, klockan 14.00 på Bockudden.

Ny kallelse finns att läsa här: Hvitfeldts scoutkår kallar till årsmöte 2016

För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften för 2016 vara betald.