KFUMs riksombudsmöte, 13-15 november 2015.

Den 13-15 hade KFUM Sverige riksombudsmöte på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. ROM som riksombudsmötet även kallas är ett tillfälle att få göra sin röst hörd. Det är här en kan lägga fram nya motioner för ändringar en vill se inom rörelsen. Det är även här KFUM Sveriges styrelse väljs. Under ROM fanns det även olika workshops en kunde gå på. Då Hvitfeldts scoutkår är med i KFUM var det viktigt för oss att vara med och därmed ta vara på möjligheten att kunna påverka vad som sker i KFUM. Därför skickade vi våra ledare Linda Hjort och mig själv, Hanne Frykhagen, den långa vägen till Rektorsgatan 2 i Göteborg.

ROM hålls vartannat år. I år var det ungefär 215 deltagare allt som allt, varav 100 stycken var ombud*. Totalt i KFUM Sverige finns det ungefär 60 000 medlemmar, skillnaden mellan antal totala medlemmar och hur många deltagare det var på ROM 2015 är stor. Men det finns hopp, ROM har blivit större och större med åren. Vi fick träffa människor inte bara från runt om i Sverige utan även andra länder! På ROM 2015 hade vi gäster från bland annat YMCA Danmark och YMCA Palestina.

Vill du läsa mer om ROM exempelvis vilka motioner som togs upp, budget eller liknande kan ni gå in på http://kfumrom.se. Nästa ROM kommer hållas i Norrköping 2017, det ser vi fram emot!

*Ombud = röstberättigade deltagare