Kallelse till årsmöte söndagen 22 mars 2015

Nästa söndag(22 mars) är det dags för Hvitfeldts Scoutkårs årsmöte, där bland annat styrelse ska väljas. Alla medlemmar i kåren berättigade till att närvara. (Kallelsen finns i länken nedan)

Kallelse till årsmöte för HVITFELDTS SCOUTKÅR

Mötesplatsen är ännu inte helt bestämd, men om inget annat skrivs här på hemsidan kommer vi att vara på Föreningsgatan 12.

 

Vi ses där!